<<< POVRATAK NA GLAVNU STRANU

  Srpski jezik  English language

PRETVARAČ NAPONA R200sb
dc/ac 12/220V

      Pretvarač R200sb spada u kvalitetne i pouzdane uredjaje za besprekidno napajanje raznih električnih potrošača kao što su cirkulacione pumpe, tv-video-radio aparati, manje PTT centrale,fiskalne kase, osvetlenje prostora,el.motori, i slično. Uredjaj je tih i potpuno automatizovan.

       Pretvarač ima ugradene električne zaštite koje ga štite od oštećenja:
-zaštita od preopterecenja-automatski osigurac 10A
-zaštita od kratkog spoja-topljivi osigurač 2A
-zaštita od prepunjavanja akumulatora iznad 14,5 (nema ključanja elektrolita)
-zaštita od pražnjenja akumulatora ispod 10,5V
-zaštita od obrtanja polariteta akumulatorskih klema
-zaštita opasnog napona dodira (izvedeno zaštitno uzemljenje uredjaja)


       Pretvarač priključite na NOV i PUN olovni akumulator 12V, max. 66Ah pravilnim postavljanjem klema na plus i minus pol akumulatora.

        Zatim pretvarač priključite na mrežni napon 220V stavljanjem mrežnog kabla u šuko-utičnicu sa 220V i uključite automatski osigurač na uredjaju. Tada se pali lampica MREŽA.
        Provera uredjaja se vrši vadjenjem mrežnog kabla uredjaja iz utičnice 220V. Pale se obe lampice,MREŽA i CONV. što znači da je uredjaj prešao na pretvarački rad preko akumulatora.Kada se potroši kapacitet akumulatora ostaje da svetli samo lampica CONV.
        U slučaju pogrešnog povezivanja klema na akumulator, uređaj neće raditi.               
        Uređaj neće raditi ako nije priključen na akumulator ili ako je napon akumulatora nizak, ispod 11V.
        Kada dođe mrežni napon uređaj nastavlja da snabdeva potrošače i pritom automatski puni ispražnjen akumulator.
        Ukoliko ne koristite uređaj ( npr. prestala grejna sezona ), par dana mesečno uključite uredjaj da dopuni akumulator inače će ovaj propasti ako se ne dopunjava.

        POŽELJNO JE PRI NESTANKU STRUJE IZVADITI MREŽNI KABL PRETVARAČA A VRATITI GA PO DOLASKU STRUJE. TIME SE IZBEGAVA EVENTUALNI STRUJNI UDAR I OŠTEĆENJE UREĐAJA.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE R200
ulazni napon: 220V, 50Hz (-15% do +15%)
izlazni napon: 220V, 50Hz (kvazi-sinusni oblik)
izlazna snaga: 200VA (mah 300VA, 5min)
akumulator: olivine, 12V (max. 66Ah), punjene max.14,5V, pražnjenje min.10,5V                 struja punjenja: do 5A
autonomija rada: zavisi od veličine akumulatora, njegovog stanja i vrste potrošača
primer: sa akumulatorom od 55Ah i cirk.pumpom od 60W dužina rada je oko 10h neprekidno.           


-atest 28-646/2 z.z.r.

Svi uređaji imaju garanciju i obezbeđen servis kod proizvođača , tel. +381 63 327 199

KONTAKT

tel. +381 63 327199


rama-49at_simhotmail.com


Autorska prava © RA.MA- Valjevo. Sva prava zadržana. 2017.
Dizajn i razvoj sajta: Downloadsee - Cdnele - Klikprodaja - 2017.

Srpski jezik  English language