<<< POVRATAK NA GLAVNU STRANU

  Srpski jezik  English language

PRETVARAC NAPONA R300sb
dc/ac 12/220V

       Pretvarač R300sb spada u kvalitetne i pouzdane uredaje za besprekidno napajanje raznih elektricnih potrošaca kao što su tv-video-radio aparati,muzicki stubovi, PTT centrale, registar kase, osvetlenje prostora, el.motori, cirkulacione pumpe i slično.
       Uredjaj je tih i potpuno automatizovan.

       Pretvarač ima ugradjene električne zaštite koje ga štite od oštećenja:
-zaštita od preopterećenja-automatski osigurač 16A
-zaštita od kratkog spoja-topljivi osigurač 3A
-zaštita od prepunjavanja akumulatora iznad 14,5 (nema ključanja elektrolita)
-zaštita od pražnjenja akumulatora ispod 10,5V
-zaštita od obrtanja polariteta akumulatorskih klema
-zaštita opasnog napona dodira (izvedeno zaštitno uzemljenje uredjaja)

       Pretvarač priključite na NOV i PUN olovni akumulator 12V, max. 100Ah pravilnim postavljanjem klema na plus i minus pol akumulatora.

       Pretvarač priključite na mrežni napon 220V stavljanjem mrežnog kabla u šuko-utičnicu sa 220V i uključite automatski osigurač-prekidač na uredaju.
       Zatim pretvarač priključite na mrežni napon 220V stavljanjem mrežnog kabla u šuko-utičnicu sa 220V i uključite automatski osigurač na uredjaju. Tada se pali lampica MREŽA.
       Provera uredjaja se vrši vadjenjem mrežnog kabla uredjaja iz utičnice 220V. Pale se obe lampice,MREŽA i CONV. što znači da je uredjaj prešao na pretvarački rad preko akumulatora.
       Kada se potroši kapacitet akumulatora ostaje da svetli samo lampica CONV.
       Poželjno je pre prvog puštanja u rad, akumulator dopuniti nekim drugim punjačem.

Uredjaj neće raditi ako:

       1. U slučaju pogrešnog povezivanja klema na akumulator.
       2. Nije priključen na akumulator.
       3.Ako je napon akumulatora nizak, ispod 11V.

       Kada dodje mrežni napon uredjaj nastavlja da snabdeva potrošače i pritom automatski puni ispražnjen akumulator.
       Ukoliko ne koristite uredjaj ( npr. prestala grejna sezona ), par dana mesečno uključite uredjaj da dopuni akumulator inače će ovaj propasti ako se ne dopunjava.

       POŽELJNO JE PRI NESTANKU STRUJE IZVADITI MREŽNI KABL PRETVARAČA A VRATITI GA PO DOLASKU STRUJE. TIME SE IZBEGAVA EVENTUALNI STRUJNI UDAR I OŠTEĆENJE UREDJAJA.


TEHNIČKE KARAKTERISTIKE R300sb

-ulazni napon: 230V, 50Hz (-15% do +15%)
-izlazni napon: 230V, 50Hz (kvazi-sinusni oblik)
-izlazna snaga: 300VA,(mah 400VA, 5min)
-akumulator: olovni: 12V (max.100Ah), punjene max.14,5V, pražnjenje min.10,5V
-struja punjenja: 7A
-autonomija rada: zavisi od veličine akumulatora, njegovog stanja i vrste potrošaca

Primer: sa akumulatorom od 55Ah i cirk.pumpom od 60W dužina rada je oko 10h neprekidno.

Svi uređaji imaju garanciju i obezbeđen servis kod proizvođača , tel. +381 63 327 199

KONTAKT

tel. +381 63 327199


rama-49at_simhotmail.com


Autorska prava © RA.MA- Valjevo. Sva prava zadržana. 2017.
Dizajn i razvoj sajta: Downloadsee - Cdnele - Klikprodaja - 2017.

Srpski jezik  English language