<<< POVRATAK NA GLAVNU STRANU


PRETVARAČ NAPONA R500sb
dc/ac 12/220V

       Pretvarač R500sb spada u kvalitetne i pouzdane uredaje za besprekidno napajanje raznih elektricnih potrošaca kao što su tv-video-radio aparati,muzicki stubovi, PTT centrale, registar kase, osvetlenje prostora, el.motori, cirkulacione pumpe i slično.
       Uredjaj je tih i potpuno automatizovan.

       Pretvarač ima ugradjene električne zaštite koje ga štite od oštećenja:
-zaštita od preopterećenja-automatski osigurač 20A
-zaštita od kratkog spoja-topljivi osigurač 4A
-zaštita od prepunjavanja akumulatora iznad 14,5 (nema kljucanja elektrolita)
-zaštita od pražnjenja akumulatora ispod 10,5V
-zaštita od obrtanja polariteta akumulatorskih klema
-zaštita opasnog napona dodira (izvedeno zaštitno uzemljenje uredjaja)

       Pretvarač priključite na NOV i PUN olovni akumulator 12V, max. 140Ah pravilnim postavljanjem klema na plus i minus pol akumulatora.

       Zatim pretvarač priključite na mrežni napon 220V stavljanjem mrežnog kabla u šuko-utičnicu sa 220V i uključite automatski osigurač na uredjaju. Tada se pali lampica MREŽA.
Provera uredjaja se vrši vadjenjem mrežnog kabla uredjaja iz utičnice 220V. Pale se obe lampice,MREŽA i CONV. što znači da je uredjaj prešao na pretvarački rad preko akumulatora.
Kada se potroši kapacitet akumulatora ostaje da svetli samo lampica CONV.

       Poželjno je pre prvog puštanja u rad, akumulator dopuniti nekim drugim punjačem.

       U slučaju pogrešnog povezivanja klema na akumulator, uredjaj neće raditi.
       Uredjaj uopšte neće raditi ako nije priključen na akumulator ili ako je napon akumulatora nizak, ispod 11V.
       Kada dode mrežni napon pretvarač nastavlja da snabdeva potrošace i pritom automatski puni ispražnjen akumulator.
       Ukoliko ne koristite uredjaj ( npr. prestala grejna sezona ), par dana mesečno uključite uredjaj da dopuni akumulator inače će ovaj propasti ako se ne dopunjava.

       POŽELJNO JE PRI NESTANKU STRUJE IZVADITI MREŽNI KABL PRETVARAČA A VRATITI GA PO DOLASKU STRUJE. TIME SE IZBEGAVA EVENTUALNI STRUJNI UDAR I OŠTECENJE UREDJAJA.TEHNIČKE KARAKTERISTIKE R500sb

-ulazni napon: 230V, 50Hz (-15% do +15%)
-izlazni napon: 230V, 50Hz (kvazi-sinusni oblik)
-izlazna snaga: 500VA,(mah 700VA, 5min)
-akumulator: olovni: 12V (max.140), punjene max.14,5V, pražnjenje min.10,5V
-struja punjenja: 10A
-autonomija rada: zavisi od veličine akumulatora, njegovog stanja i vrste potrošaca

Primer: sa akumulatorom od 55Ah i cirk.pumpom od 60W dužina rada je oko 10h neprekidno.

Garancija 12 meseci, servis, tel. +381 63 327 199

KONTAKT

tel. +381 63 327199


rama-49at_simhotmail.com


Autorska prava © RA.MA- Valjevo. Sva prava zadržana. 2017.
Dizajn i razvoj sajta: Downloadsee - Cdnele - Klikprodaja - 2017.

Srpski jezik  English language